Náš přístup

Hledáme do party tesaře. Práce po celé republice, napište nám na email

Zabýváme se ruční výrobou dřevěného štípaného šindele a jeho následnou
pokládkou.
Dále provádíme opravy a kompletní realizaci staveb z přírodních materiálů.

Snažíme se citlivě propojit PROSTOR ( kde realizace probíhá), STAVBU
(estetika, vhodné nejlépe přírodní materiály) a ČLOVĚKA ( potřeby, touhy, vývoj)

„Chceme li dnes alespoň na okamžik prožít odkaz minulosti, pak musíme s
pokorou a v tichosti naslouchat souvislostem a učit se tam, kde byly tyto
souvislosti zachovány. Jinak hrozí, že vytvoříme možná efektní, ale neosobní
a nepraktické věci a stavby vypovídající sice o zajímavých formách, nikoliv však
o obsahu a smyslu života.“