Hledáme do party tesaře. Práce po celé republice, napište nám na email

 

Zabýváme se ruční výrobou dřevěného štípaného šindele a jeho následnou

pokládkou. Zaměřujeme se také na opravy kulturních památek, tesáme i latě na 

které se pokládal šindel dříve, a součástí jsou i dlabané dřevěné okapy. K tomuto 

povolání jsem se dostal díky svému vášnivému zájmu o dřevo, materiálu

všestranného využití.

Zkušenosti nás vedly k rozšíření činnosti na kompletní opravy památek, ale i 

realizaci nových staveb.

Setkáváme se s nešetrnými a zbytečnými zásahy při opravách staveb. 

Například tesařské výměny, které nejsou nutné. Podobně zesilování krovu a 

přidávání krokví. Nevhodně vypadající nové omítky a špatně zvolený materiál. 

Konečná cena opravy se tím zbytečně navyšuje.

Snažíme se citlivě propojit PROSTOR ( kde realizace probíhá), STAVBU 

(estetika, vhodné nejlépe přírodní materiály) a ČLOVĚKA ( potřeby, touhy, vývoj)

 

"Chceme li dnes alespoň na okamžik prožít odkaz minulosti, pak musíme s 

pokorou a v tichosti naslouchat souvislostem a učit se tam, kde byly tyto 

souvislosti zachovány. Jinak hrozí, že vytvoříme možná efektní, ale neosobní 

a nepraktické věci a stavby vypovídající sice o zajímavých formách, nikoliv však 

o obsahu a smyslu života."

 

Jak valíme metry